Montáž, opravy, revize elektrických zařízení

Montáž, opravy, zkoušky a veškeré revize elektrických zařízení občanské, průmyslové a zemědělské výstavby, elektráren, transformačních stanic, rozvoden, montáže a rekonstrukce trakčního vedení, rozvodů elektrické energie, zařízení napájecích a spínacích stanic a pevných zařízení elektrické trakce. Provádění elektroinstalací, montážní dozor a ověřovací zkoušky navržených soustav, sítí, obvodů a instalací. Údržba veřejného osvětlení.

Projektová činnost ve výstavbě

Tato činnost spočívá ve zpracování dokumentace v oblasti územně plánovací činnosti, oblasti územního rozhodování a stavebního řádu podle stavebního zákona.

Více

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Tato činnost spočívá v provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných nebo vázaných, případně živnosti volné.

Zednictví

Náplní této činnosti je provádění zednických, kladečských a obkladačských, betonářských, samotářských a komínářských prací při výstavbě, rekonstrukcích, adaptacích a opravách novodobých i historických objektů.

Opravy silničních vozidel

Diagnostika, opravy, údržba, servis a záruční prohlídky motokol, mopedů, motocyklů, tříkolek a čtyřkolek, automobilů, autobusů, tahačů, přípojných vozidel a traktorů; diagnostika, opravy, úpravy a výměny mechanických, pneumatických, hydraulických skupin a podskupin vozidel. Oprava a renovace systémů, konstrukčních částí vozidel, montáž vybavení, doplňků a autoalarmů, diagnostiku a seřizování provozních parametrů vozidel včetně emisí.

Výroba, obchod a služby

Výroba, obchod a služby v oblastech, které nejsou předmětem živností koncesovaných, vázaných a řemeslných, ani nespadají pod jinou činnost uvedenou v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jádrové diamantové vrtání

  • Prostupy pro kanály, trubky a kabely
  • Otvory pro ventilátory
  • Perforační jádrové vrtání pro větší prostupy
  • Jádrové vrtání otvorů pro servisní vstupy
  • Jádrové vrtání ve stropech, stěnách a podlahách bez příklepu či vibrací